Persbericht

Wij willen specialisten uit medische en paramedische beroepen met informatie ondersteunen, zodat zij onafhankelijk een zo objectief mogelijke mening over onze producten kunt vormen.

Identymed onderhoudt voortdurend contact met publieke instellingen en werkt samen met NGO's en non-profit organisaties om los van economische belangen bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap.