Basın bülteni

Sağlık hizmetleri ve bakıcı sağlık sektörü uzmanlarının ürünlerimiz hakkında mümkün olduğunca bağımsız ve objektif bir fikir oluşturabilmeleri için onlara destek vermek istiyoruz.

Resmi kurumlarla sürekli ilişki içinde olan Identymed, ticari kaygıların değil toplum yararının biçimlendirdiği bir yaklaşım için sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.